GlotPress

Translation of Tutor LMS: Polish

1 2 3 47
Filter ↓ Sort ↓ All  Untranslated (random)
Prio Original string Translation
Student Name Imię studenta Details

Student Name

Imię studenta

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:05 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/view_attempt.php:31
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Just deactive tutor plugin or completely uninstall and erase all of data saved before by tutor. Po prostu zdezaktywuj wtyczkę tutora lub całkowicie odinstaluj i usuń wszystkie dane zapisane wcześniej przez tutora. Details

Just deactive tutor plugin or completely uninstall and erase all of data saved before by tutor.

Po prostu zdezaktywuj wtyczkę tutora lub całkowicie odinstaluj i usuń wszystkie dane zapisane wcześniej przez tutora.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/uninstall.php:10
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Uninstall Tutor Odinstaluj Tutora Details

Uninstall Tutor

Odinstaluj Tutora

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/uninstall.php:9
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Available Pro Addons Dostępne dodatki Pro Details

Available Pro Addons

Dostępne dodatki Pro

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:05 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tutor-pro-addons.php:3
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your server does not support the %s functions - this is required for better character encoding. Some fallbacks will be used instead for it. Twój serwer nie obsługuje funkcji %s - jest to wymagane do lepszego kodowania znaków. Zamiast tego zostanie użyty plan awaryjny. Details

Your server does not support the %s functions - this is required for better character encoding. Some fallbacks will be used instead for it.

Twój serwer nie obsługuje funkcji %s - jest to wymagane do lepszego kodowania znaków. Zamiast tego zostanie użyty plan awaryjny.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: classname and link.
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:274
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Multibyte String (mbstring) is used to convert character encoding, like for emails or converting characters to lowercase. Ciąg wielobajtowy (mbstring) służy do konwersji kodowania znaków, podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail lub konwertowania znaków na małe litery. Details

Multibyte String (mbstring) is used to convert character encoding, like for emails or converting characters to lowercase.

Ciąg wielobajtowy (mbstring) służy do konwersji kodowania znaków, podobnie jak w przypadku wiadomości e-mail lub konwertowania znaków na małe litery.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:267
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Multibyte string Ciąg wielobajtowy Details

Multibyte string

Ciąg wielobajtowy

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:266
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your server does not support the %s function - this is required to use the GeoIP database from MaxMind. Twój serwer nie obsługuje funkcji %s - jest to wymagane do korzystania z bazy danych GeoIP z MaxMind. Details

Your server does not support the %s function - this is required to use the GeoIP database from MaxMind.

Twój serwer nie obsługuje funkcji %s - jest to wymagane do korzystania z bazy danych GeoIP z MaxMind.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: classname and link.
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:260
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
GZip (gzopen) is used to open the GEOIP database from MaxMind. GZip (gzopen) służy do otwierania bazy danych GEOIP z MaxMind. Details

GZip (gzopen) is used to open the GEOIP database from MaxMind.

GZip (gzopen) służy do otwierania bazy danych GEOIP z MaxMind.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:253
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
GZip GZip Details

GZip

GZip

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:252
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your server does not have the %s class enabled - HTML/Multipart emails, and also some extensions, will not work without DOMDocument. Twój serwer nie ma włączonej klasy %s - e-maile HTML / Multipart, a także niektóre rozszerzenia, nie będą działać bez DOMDocument. Details

Your server does not have the %s class enabled - HTML/Multipart emails, and also some extensions, will not work without DOMDocument.

Twój serwer nie ma włączonej klasy %s - e-maile HTML / Multipart, a także niektóre rozszerzenia, nie będą działać bez DOMDocument.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Comment:
translators: %s: classname and link.
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:246
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
HTML/Multipart emails use DOMDocument to generate inline CSS in templates. Wiadomości e-mail HTML / Multipart używają DOMDocument do generowania wbudowanego CSS w szablonach. Details

HTML/Multipart emails use DOMDocument to generate inline CSS in templates.

Wiadomości e-mail HTML / Multipart używają DOMDocument do generowania wbudowanego CSS w szablonach.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:06 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:239
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
DOMDocument DOMDocument Details

DOMDocument

DOMDocument

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:07 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:238
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Your server does not have fsockopen or cURL enabled - PayPal IPN and other scripts which communicate with other servers will not work. Contact your hosting provider. Twój serwer nie ma włączonego fsockopen ani cURL - PayPal IPN i inne skrypty komunikujące się z innymi serwerami nie będą działać. Skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych. Details

Your server does not have fsockopen or cURL enabled - PayPal IPN and other scripts which communicate with other servers will not work. Contact your hosting provider.

Twój serwer nie ma włączonego fsockopen ani cURL - PayPal IPN i inne skrypty komunikujące się z innymi serwerami nie będą działać. Skontaktuj się z dostawcą usług hostingowych.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:07 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:232
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
Payment gateways can use cURL to communicate with remote servers to authorize payments, other plugins may also use it when communicating with remote services. Bramki płatności mogą wykorzystywać cURL do komunikowania się ze zdalnymi serwerami w celu autoryzacji płatności, inne wtyczki mogą również używać go podczas komunikacji ze zdalnymi usługami. Details

Payment gateways can use cURL to communicate with remote servers to authorize payments, other plugins may also use it when communicating with remote services.

Bramki płatności mogą wykorzystywać cURL do komunikowania się ze zdalnymi serwerami w celu autoryzacji płatności, inne wtyczki mogą również używać go podczas komunikacji ze zdalnymi usługami.

You have to log in to edit this translation.

Meta

Status:
current
Date added:
2019-10-14 08:12:07 GMT
Translated by:
Sekander Badsha (sekander)
References:
 • views/pages/tools/status.php:226
Priority of the original:
normal
More links:
or Cancel
1 2 3 47
Legend:
Current
Waiting
Fuzzy
Old
with warnings

Export as